Инструментална екипировка
В света на пластмасовата индустрия един най-важните стъпки за добър производствен цикъл е да се направи инструментална екипировка за съответния детайл.
Процеса започва при взета мостра или готов технически чертеж на изделието. Изготвят се всички необходими чертежи и 3D модели и пълна визуализация на инструменталната екипировка.
Всички решения се анализират и изчисляват прецизно от две гледни точки.
Техническо и икономическо изпълнение на инструмента за по оптимален и сполучлив краен резултат.
Приоритети при изработка на инструментална екипировка за нас са:
Изпозлване на качествени стомани на целия инструмент
Най оптимално изпълнение на инструмента за качествен детайл и оптимален цикъл.
Огледално полиране или матиране на формещите части според изискванията
Закаляване на инструменталната екипировка в зависимост от материала
Бърза и навременна изработка на инструмент в комплект с резервните части.
Изработените от фирмата инструменти се предоставят на клиента с пълна документация  и необходимите гаранции.