От създаването на компанията ние следваме предизвикателство да бъдем все по-добри в удовлетворяването на нуждите на нашите клиенти. За постигане на целите непрекъснато подобряваме качеството,стремим се да поддържаме гъвкава ценова политика и осъществяване на навременни доставки.
Други цели на фирмата включват засилване на водещите позиции и увеличаване на процента на активното участие на фирмата на българския и международните пазари.
Ние осигуряваме качествен контрол и наблюдение във всеки един етап от работата си от доставката на суровини, до продажбите, в процеса на дизайна и производството на изделията.
Приоритет за нас са:
Технологични иновации
Въвеждане на нови продукти улесняващи производствения процес
максимално удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите
повишаване на компетентността и отговорността на персонала за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда чрез обучение, дискутиране и подобряване на вътрешната комуникация;
създаване на взаимноизгодни отношения с доставчиците и партньорите за подобряване на ефикасността от съвместните дейности по отношение на околната среда;
осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството и околната среда в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;